Питання 1 / 1

Чи плануєте Ви використання земельної ділянки з водоймою для потреб спеціального водокористування на підставі відповідного дозволу?

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Так
Ні

Водні об’єкти, які можуть бути орендовані:

  • водосховища (крім водосховищ комплексного призначення);
  • ставки;
  • озера;
  • замкнені природні водойми.

Цільове призначення оренди водного об’єкту: для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Не можуть бути орендовані водні об'єкти, що:

  • використовуються для питних потреб;
  • розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (землі природно-заповідного фонду – ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів приородно-заповідного фонду). Об’кти природно—заповідного фонду України наведені на сайті pzf.land.kiev.ua.

Вимоги до водного об’єкту, що передається в оренду:

  • надання водних об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об'єкта. 
  • водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.
  • орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку. У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.