Попереду перевірка. Як діяти?

Використовуйте навігацію та дізнайтеся, що робити до, під час та після перевірки

Ознайомтеся з актом проведення перевірки

Ознайомившись із актом перевірки, Ви можете зрозуміти, що:

1. Інспектор склав акт, використовуючи неуніфіковану форму акта.

У такому випадку визначте, чи затверджена уніфікована форма акта у відповідній сфері взагалі. Якщо так — вимагайте від інспектора переоформити акт згідно з уніфікованою формою. 

2. Ви не згодні зі змістом встановлених порушень.

У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, Ви можете вписати свої зауваження безпосередньо у акт або подати свої заперечення до контролюючого органу протягом 5 робочих днів з дня отримання акта. Утім, радимо зробити це якомога раніше, оскільки 5 днів — це максимальний строк, протягом якого орган контролю має скласти розпорядчий документ щодо усунення порушень. 

Корисна порада

Якщо інспектор використав неуніфіковану форму акта, Ви можете:

  1. Зафіксувати факт порушення за допомогою засобів фото- та відеофіксації.
  2. Скласти звернення про припинення заходу державного нагляду (контролю) і на цій підставі не підписувати акт.
  3. Подати звернення до контролюючого органу та Державної регуляторної служби про порушення інспектором вимог законодавства.

Відповідні звернення можна сформувати за допомогою Генератора скарг і звернень за посиланням .

Якщо Ви маєте зауваження або заперечення до зафіксованих порушень:

  1. Скористайтеся правом висловлювати свої заперечення щодо дій інспектора та його висновків за результатами заходу державного нагляду (контролю) ще на етапі підписання акта. У своїх зауваженнях до акта стисло і чітко викладіть усі зафіксовані Вами порушення і неправомірні дії інспектора при здійсненні заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням фактів (1) перевищення ним повноважень і виходу за межі предмету заходу державного нагляду (контролю), (2) намагання перевірити питання, які не стосуються підстав проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або (3) які не відповідають питанням, що зазначені у посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного нагляду (контролю) та інших порушень. 
  2. Під час формулювання зауважень або заперечень до акта чітко вкажіть, яку зазначену в акті інформацію Ви вважаєте помилковою. Наведіть обгрунтування правомірності своєї позиції з посиланнями на норми законодавства та надайте у разі наявності перелік та копії документів, що підтверджують вашу позицію. Наведені Вами факти неправомірних дій інспектора можуть бути підтвердженням можливої недостовірності результатів заходу державного нагляду (контролю) та значно полегшують можливості подальшого оскарження акта, складеного за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), та виданих на його підставі розпорядчих документів (припису або розпорядження).
  3. При ознайомленні з актом, складеним за результатом здійснення заходу державного нагляду (контролю), в якому інспектор наводить опис виявленого ним порушення законодавства у Вашій діяльності, простежте за тим, щоб цей опис було викладено якомога детальніше і чіткіше, із обов’язковим посиланням на норми і положення конкретних законів і підзаконних актів, вимоги яких, на думку інспектора, було порушено. При цьому ці вимоги законодавства повинні бути обов’язково оприлюднені у вигляді нормативно-правових актів на веб-сайті контролюючого органу для забезпечення Вашої обізнаності про свої обов’язки щодо дотримання законодавства. Якщо вимоги законодавства, порушення яких обґрунтовує інспектор в акті за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), не оприлюднені його контролюючим органом, обов’язково зазначте це письмово у своїх зауваженнях до акта, адже в такому випадку контролюючий орган взагалі не має права проводити захід державного нагляду (контролю), а проведений захід та його результати за результами оскарження мають бути визнані неправомірними.

За підтримки