Попереду перевірка. Як діяти?

Використовуйте навігацію та дізнайтеся, що робити до, під час та після перевірки

Перевірте, чи є підстави Вас перевіряти

Підстави для здійснення заходу державного нагляду (контролю) зазначаються у посвідченні (направленні) на проведення заходу.

Підставою для здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) є наявність такої перевірки у відповідному річному плані відповідного органу.

Підстави для здійснення позапланової перевірки визначаються залежно від сфери державного нагляду (контролю):

Для сфер державного нагляду (контролю), які повністю перебувають під дією ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підставами є:

 1. Бажання суб'єкта господарювання на підставі подання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю);
 2. Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності (крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними, або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності);
 3. Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої перевірки;
 4. Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється винятково за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.
 5. Неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин, або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
 6. Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 7. Аварія, смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з діяльністю суб’єкта господарювання.
Для сфер державного нагляду (контролю), у яких передбачено ліцензування господарської діяльності, підставами є:

 1. Виявлення в документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно із законом, інформації, що вказує на недотримання ним ліцензійних умов;
 2. Виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог закону;
 3. Перевірка виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю);
 4. Обґрунтоване звернення фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси;
 5. Повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені під час виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
 6. Неподання ліцензіатом в установлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами;
 7. Наявність загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, що безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері;
 8. Бажання ліцензіата на основі письмової заяви до органу ліцензування про здійснення заходу державного нагляду (контролю).

​Позапланова перевірка додержання ліцензіатом ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 здійснюється лише за наявності погодження із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, що надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування (Державної регуляторної служби України).

Підстави позапланових перевірок у інших сферах:

 • Для сфери додержання законодавства про працю (з питань виявлення неоформлених трудових відносин) — визначені Постановою КМУ №823 від 21 серпня 2019 р. "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю".
 • Для сфери ядерної та радіаційної безпки — визначені Постановою КМУ №824 від 13 листопала 2013 р. "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки".
 • Для сфери державного архітекутрно-будівельного контролю — визначені Постановою КМУ від 23 травня 2011 р. № 553 "Про затвердження Порядку здійснення державно архітектурно-будівельного контролю".
Корисна порада

Ви маєте право не допустити інспектора до перевірки, якщо: 

 • перевірка планова, але відсутня у річному плані органу державного нагляду (контролю), на Інспекційному порталі або на веб-сайті органу
 • у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю) не зазначено підставу проведення заходу
 • підстава проведення заходу зазначена, але нічим не обґрунтована (інспектор не має жодних підтверджуючих документів)
 • підстава проведення заходу (позапланова перевірка за зверненням фізичної особи) потребує додаткового погодження на проведення заходу від органу, що реалізує державну політику у відповідній сфері (для територіальних органів), але таке погодження не було надано 

Відповідне звернення можна сформувати за допомогою Генератора скарг і звернень за посиланням .

За підтримки