Попереду перевірка. Як діяти?

Використовуйте навігацію та дізнайтеся, що робити до, під час та після перевірки

Контролюйте дотримання процедури проведення перевірки

Під час проведення планової або позапланової перевірки рекомендуємо Вам звернути увагу на:

Час проведення перевірки. Інспектор повинен здійснювати перевірку винятково у робочий час підприємця, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Питання під час перевірки. Інспектор повинен з'ясовувати винятково ті питання, які прописані в уніфікованій формі акта. Під час позапланової перевірки інспектор так само має з’ясовувати лише ті питання, які стали підставою для здійснення перевірки, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення перевірки. Також інспектор не має права з'ясовувати питання, що не відповідають визначеному ступеню ризику підприємства.

Тривалість перевірки. Планова перевірка не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — 5 робочих днів (проте може бути і коротшою). Сумарна тривалість всіх планових перевірок протягом календарного року не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва —15 робочих днів.

Позапланова перевірка не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — 2 робочі дні.

Продовження строку здійснення перевірки не допускається.

Документи. Перевірка має здійснюватися у присутності підприємця. Під час перевірки підприємець зобов’язаний надавати документи, зразки продукції, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), а також пояснення в обсязі, який він вважає необхідним. Вилучення у підприємця оригіналів його фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин забороняється (крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством).

Фіксацію процесу перевірки. Інспектор та підприємець мають право фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

Завчасне припинення перевірки. Підприємець має право вимагати припинення перевірки у разі використання контролюючими органами неуніфікованих форм актів, з’ясування питань, які не були підставою для проведення перевірки, а також у разі перевищення максимального строку перевірки.

Корисна порада

Якщо інспектор порушує процедуру перевірки, Ви можете: 

  1. Вимагати припинити порушення; 
  2. Вимагати припинити перевірку; 
  3. Оскаржити дії інспектора до контролюючого органу та/або Державної регуляторної служби України. Відповідні звернення можна сформувати за допомогою Генератора скарг і звернень за посиланням

За підтримки