Зразки документів

Зразки документів, які можуть супроводжувати заходи правового захисту суб’єктів господарювання від порушень з боку посадовців контролюючих органів.

Форма акта відбору зразків продукції

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"

Форма Журналу реєстрації перевірок

Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 N 18 Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)

Форма посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю)

Приклад форми посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю), а також перелік аналогічних типових документів у різних сферах

Форма документу про усунення порушень

Приклад форми документу про усунення порушень, а також перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю)

Форма акту про відмову у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Приклад форми акту про відмову у проведенні заходу державного нагляду (контролю) та перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю)

Форма акта про неможливість здійснення заходу

Приклад форми акта про неможливість здійснення заходу державного нагляду (контролю) та перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю):

Форма акта про невиконання розпоряджень про усунення порушень

Приклад форми акта про невиконання розпоряджень про усунення порушень та перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю)

За підтримки