Хто здійснює податковий контроль та перевірки?

Податковий контроль, в тому числі перевірки, здійснюють дві групи суб’єктів – податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) та митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальні органи). Такими органами, відповідно, є Державна податкова служба України, Головні управління ДПС у регіонах, Державна митна служба України та Головні управління ДМС у регіонах.

  • Податкові органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства з питань оподаткування (крім випадків, коли оподаткування пов’язане із імпортом чи експортом товарів), сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на ДПС України чи її  територіальні органи.

  • Митні органи контролюють дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із імпортом або експортом товарів. 

Зверніть увагу! Будь-яким іншим державним органам заборонено проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів. Більше того, ПК України встановлює пряму заборону органам Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службовим (посадовим) особам брати безпосередню участь у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.

У подальшому йтиметься про здійснення податкових перевірок саме податковими органами (надалі - контролюючі органи).

Варто пам’ятати, що в силу припису частини 2 статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що при здійсненні повноважень щодо податкового контролю контролюючі органи повинні виконувати тільки ті функції та обов’язки, які прямо передбачені законом, зокрема у статті 19ˡ та 21 ПК України. 

 

Джерело: 

Податковий кодекс України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n828