Види податкових перевірок

Податкові перевірки можуть бути таких видів:

  • Документальні

  • Камеральні

  • Фактичні

У свою чергу документальні перевірки бувають:

  • Плановими

  • Позаплановими

  • Виїзними

  • Невиїзними

  • Електронними 

Кожен вид перевірок має свої особливості щодо підстав, предмету, порядку, строків, тривалості та інших умов проведення. 

 

Зверніть увагу! Стосовно одного і того ж платника податків контролюючий орган може проводити один або декілька видів податкових перевірок протягом календарного року, з урахуванням обмежень щодо періодичності кожного із таких видів.

Детальніше про кожен вид перевірок – у наступних роз’яcненнях. 

 

Джерело: 

Податковий кодекс України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n828