Що таке документальна планова перевірка?

Документальною плановою перевіркою є та, проведення якої заздалегідь сплановане контролюючим органом у встановленому законом порядку та стосовно визначеного кола платників податків. 

Залежно від місця/способу проведення, документальна планова перевірка буває виїзна (за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка) або невиїзна (в приміщенні контролюючого органу).

Підставою для проведення документальної планової перевірки є план-графік перелік платників податків, що підлягають плановій перевірці контролюючими органами у відповідний період календарного року, затверджений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (детальніше про план-графік описано тут)

 

Предметом планової перевірки (обсяг питань, які перевіряє контролюючий орган) можуть бути:

 • своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПК України податків та зборів;
 • дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Зверніть увагу! Контролюючим органам забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам, податку з доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

 

Даними для проведення планової перевірки є: 

 • податкові декларації (розрахунки);
 • фінансова, статистична та інша звітність;
 • регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом;
 • первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 
 • документи та податкова інформація, отримані в установленому законодавством порядку контролюючим органом, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Зверніть увагу! Не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", крім випадків перевірки дотримання платником податків вимог підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 ПК України.

Особливістю планової перевірки є те, що право на проведення такої перевірки надається лише у випадку, коли платнику податків (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному ПК України, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. 

Періодичність проведення планових перевірок регламентовано ПК України. Планування перевірок здійснюється на основі ризик-орієнтованого підходу. Це означає, що періодичність проведення перевірок залежить від ступеня ризику діяльності платника податків, яких є три: незначний, середній та високий (детальніше про ступені ризику тут). 

Підприємства із незначним ступенем ризику перевіряються не частіше 1 разу на 3 календарні роки; середнім ступенем – 1 разу на 2 календарні роки; високим ступенем – 1 разу на 1 календарний рік. Вказівка закону «не частіше» встановлює обмеження щодо більшої кількості планових перевірок, аніж зазначено, однак це також означає, що перевірки можуть проводитися і рідше вказаних строків. 

 

Зверніть увагу! ПК України встановлює іншу періодичність проведення планових документальних перевірок для окремих платників податків (абзац 7 пункт 77.2. статті 77 ПК України). 

 

Тривалість проведення планової перевірки залежить від наявності статусу великого платника податків, кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності підприємства (класифікація суб’єктів господарювання за цими критеріями наведена у частині 2 статті 55 Господарського кодексу України). Так, планова перевірка не повинна тривати довше, ніж:

 • для великих платників податків – 30 робочих днів;

 • для суб'єктів малого підприємництва – 10 робочих днів;

 • для інших платників податків – 20 робочих днів.

Тривалість планової перевірки може бути продовжена за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, не більш як на 5 робочих днів щодо суб'єктів малого підприємництва,  не більш як на 10 робочих днів щодо інших платників податків

З урахуванням можливості продовження тривалості, загальний строк проведення планової перевірки стосовно великого платника податків не може перевищувати 45 робочих днів; суб'єктів малого підприємництва – 15 робочих днів; інших платників податків – 30 робочих днів. 

 

Джерело: 

Податковий кодекс України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n828