Зразок скарги до Ради бізнес-омбудсмена на рішення/дії контролюючого органу

Рада бізнес-омбудсмена – це постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Метою функціонування цього органу є сприяння прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів підприємництва, що перебувають у сферах їх управління, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва.

Якщо Підприємець вважає, що його права чи законні інтереси порушені діями, бездіяльністю, рішенням контролюючого органу, можна подати скаргу до Ради бізнес-омбудсмена не пізніше одного року з моменту настання події чи випадку, що, на думку Підприємця, стали підставою для порушення.

Для того, аби скаргу прийняли та розглянули, необхідно дотримуватися вимог щодо її оформлення та порядку подання:

  • Форма скарги повинна відповідати шаблону, затвердженому Радою бізнес-омбудсмена, та містити усю необхідну інформацію, надання якої вимагається;
  • Скаргу можна викласти українською, російською або англійською мовами на вибір скаржника;
  • Подати скаргу можна в один із таких способів: (і) через електронну систему подання скарг на офіційному вебсайті Ради бізнес-омбудсмена (www.boi.ua); (іі) шляхом надіслання електронною поштою або через відділення поштового зв’язку; (ііі) доставити особисто безпосередньо до офісу бізнес-омбудсмена;
  • Скаргу можна подати особисто Підприємцем або через уповноваженого представника;
  • До скарги можна додати будь-які документи, які скаржник вважає за необхідне.

За результатами розгляду скарги бізнес-омбудсмен повинен прийняти одне із таких рішень:

  • визнати скаргу обґрунтованою або значною мірою обґрунтованою та надати рекомендації відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб’єкту господарювання, що перебуває у сфері їх управління, щодо шляхів реагування на Недобросовісну Поведінку, що є предметом розгляду; або
  • передати скаргу відповідному органу державної влади або органу місцевого самоврядування з вимогою про проведення додаткового розгляду справи; або
  • відхилити скаргу як необґрунтовану або значною мірою необґрунтовану.