Зразок заяви платника податків про проведення електронної перевірки

Електронна перевірка є різновидом документальних перевірок, що проводиться за заявою Підприємця за сукупності двох умов:

  1. Підприємець є платником податків з незначним ступенем ризику;
  2. Заява подана за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Предметом електронної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати відповідних передбачених Податковим кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Заява повинна відповідати встановленій формі та обов’язково містити інформацію про:

  • податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці;
  • систему оподаткування, що застосовується платником податків;
  • перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки контролюючими органами);
  • ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій;
  • ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;
  • надання платником податків разом із Заявою до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Податкового кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації).