Яких вимог має дотримуватися інспектор, що розпочинає перевірку

Планова перевірка є заздалегідь запланованим візитом інспектора та здійснюється згідно з річним планом заходів державного нагляду (контролю). Планова перевірка має відповідати вимогам щодо періодичності та тривалості та має обов’язково супроводжуватися такими етапами і діями:

  • Контролюючий орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення перевірок [ч.3, ст.8 ЗУ про ДНК];
  • Для здійснення планової позапланової перевірки контролюючий орган видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування підприємства, що буде перевірятися, і предмет перевірки.
  • Контролюючий орган надсилає підприємцю повідомлення про планову перевірку не пізніше, як за 10 днів до її проведення (рекомендованим листом, за допомогою електронного зв’язку або особисто під розписку керівника чи уповноваженої особи). Детальніше у розділі "Що таке повідомлення про проведення перевірки?".
  • Інспектор з метою здійснення планової перевірки приходить до підприємця в робочий час (встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємця) за місцем провадження підприємницької діяльності. За наявності відокремлених підрозділів планові перевірки можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу [ч.3, ст.4 ЗУ про ДНК];
  • Інспектор пред’являє посвідчення (направлення) на проведення планової перевірки, де зазначена ціль заходу та ступінь ризику, що визначає питання, щодо яких буде здійснюватися перевірка (посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу) і надає його копію підприємцю (при цьому, законодавчо не визначено, що інформація не може бути вписана в направлення від руки). Детальніше у розділі "Що таке посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю)?".
  • Кожен інспектор пред’являє особисте службове посвідчення [ч.5, ст.7 ЗУ про ДНК]. Детальніше у розділі "Що таке службове посвідчення інспектора?". 
  • Інспектор вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у підприємця) [ч.12, ст.4 ЗУ про ДНК]. Детальніше у розділі "Що таке журнал реєстрації перевірок)?".
  • Інспектор повинен використовувати затверджену і оприлюднену контролюючим органом уніфіковану форму акта з переліком питань залежно від ступеня ризику та діяти у чіткій відповідності до вимог законодавства [ч.15, ст.4 ЗУ про ДНК]. Детальніше у розділі "Що таке уніфікована форма акта?".

Підприємець має право не допускати інспектора до проведення перевірки, якщо не виконано належно хоч б один з описаних вище етапів (крім приходу інспектора не в робочий час, оскільки це не є підставою для недопуску відповідно до статті 10 ЗУ про ДНК, але може бути підставою для оскарження процедури і результатів здійсненої перевірки).

Позапланові перевірки здійснюються без попереднього повідомлення. Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення перевірки. У разі, якщо підставою позапланового заходу стало звернення фізичної особи, інспектор додатково зобов’язаний пред'явити копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такого заходу.

Для деяких сфер державного нагляду (контролю) визначені особливі вимоги, яких має дотримуватися інспектор. Наприклад, позапланові інспекції з питань виявлення неоформлених трудових відносин можуть здійснюватися інспекторами праці без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби [пункт 10 ПКМУ від 21 серпня 2019 р. № 823]. 

Державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки мають право безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, для перевірки дотримання законодавства про використання ядерної енергії, отримувати від ліцензіата чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань [Стаття 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"].