Що таке посвідчення (направлення) на проведення перевірки?

Перед початком перевірки посадові особи контролюючого органу зобов'язані пред'явити керівнику підприємства - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) і надати підприємцю копію посвідчення (направлення).

Посвідчення (направлення) на проведення перевірки оформлюється на підставі наказу (рішення, розпорядження), яке підписується керівником контролюючого органу (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові і засвідчується печаткою.

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Посадова особа контролюючого органу без посвідчення (направлення) на здійснення перевірки не має права здійснювати її. А підприємець має право не допускати посадових осіб контролюючого органу до здійснення перевірки, якщо вони не пред'явили посвідчення (направлення) на її здійснення.

Посвідчення (направлення) повинно містити [ч.3, ст.6 / ч.3-4, ст.7 ЗУ про ДНК]: 

  1. найменування контролюючого органу, що здійснює перевірку;
  2. найменування підприємства або ПІБ фізичної особи - підприємця;
  3. місцезнаходження підприємства;
  4. номер і дату наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється перевірка;
  5. перелік посадових осіб, які беруть участь у перевірці, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по-батькові;
  6. дату початку та дату закінчення перевірки;
  7. тип (плановий або позаплановий), форма (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
  8. предмет здійснення перевірки;
  9. підстави для її здійснення;
  10. інформація про здійснення попередньої перевірки (тип заходу і строк його здійснення).