Форма акта відбору зразків продукції

Приклад типового документа:

 
 

Перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю):

 

Найменування типового документа

Сфера державного нагляду (контролю)

Реквізити нормативно-правового акта, яким затверджений типовий документ

Посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджений типовий документ

Форма акта відбору зразків продукції

Усі

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-2007-%D0%BF

Акт відбору зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості

Дотримання суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.10.2001 № 428 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-02

Акт відбору зразків харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, здоров’ям та благополуччям тварин

Безпечність та окремі показники якості харчових продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2018 року № 490 "Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1464-18#n16