Форма Журналу реєстрації перевірок

Приклад типового документа:

 

Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок

     1. Впровадження     Журналу здійснюється      суб'єктами підприємницької діяльності  на добровільних засадах на підставі статті 7 Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності".

     2. Журнал   реєстрації   перевірок ведеться    суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок.

     3. Журнал   реєстрації перевірок   знаходиться за місцем здійснення підприємницької діяльності.

     4. В  разі наявності у суб'єктів підприємництва територіально відокремлених філій,  представництв та інших підрозділів у кожному з них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок.

     5. Журнал не підлягає вилученню,  крім випадків, передбачених законодавством.

     6. Журнал прошивається суб'єктом  підприємницької діяльності та завіряється  печаткою і підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних  осіб) суб'єкта підприємницької діяльності.

     7. Представник контролюючого органу перед початком  перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі,  заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

     8. Суб'єкт  підприємницької  діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, що здійснює перевірку, до початку  перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

     9. Відмова  особи, що здійснює  перевірку, від підпису  в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

     10. Суб'єкт  підприємницької діяльності має право у триденний строк   надіслати письмове повідомлення до відповідного контролюючого   органу про факт відмови особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі.

     11. В  графі "Примітки"  суб'єкт підприємницької діяльності може зафіксувати свої зауваження або зробити окремі примітки.