Право вимагати припинення перевірки

Підприємець під час здійснення перевірки має право вимагати її припинення здійснення у разі:

  • перевищення представником контролюючого органу визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
  • використання представниками контролюючого органу неуніфікованих форм актів;
  • з’ясування представниками контролюючого органу під час здійснення позапланової перевірки інших питань, ніж ті, що стали підставою для здійснення перевірки. 

Варто зауважити, що у підприємця мають бути переконливі докази перевищення представниками контролюючого органу строку проведення перевірки, використання неуніфікованих форм актів та/або з’ясування під час позапланової перевірки інших питань, ніж ті, що стали підставою для здійснення перевірки.

Cтаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"