Можливість підприємців залучати третіх осіб (адвокатів, аудиторів) в ході здійснення перевірок

Треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші), які залучаються підприємцями в ході здійснення перевірок.

Підприємці можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірок.

Треті особи мають право:

  • бути присутніми під час перевірки;
  • знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються перевірки;
  • представляти інтереси підприємців перед контролюючими органами в порядку, встановленому законом;
  • здійснювати інші дії в інтересах підприємців у встановленому законом порядку.

Контролюючі органи і їхні посадові особи під час здійснення перевірок зобов'язані не перешкоджати праву підприємців на будь-який законний захист, у тому числі третіми особами.

Залучення третіх осіб має бути оформлене договором. З цією метою можна використовувати довіреність, договір про надання правової допомоги, інші передбачені законодавством договори представництва чи договори про надання юридичних/консультаційних послуг.

Абзац восьмий статті 1, частина 2 статті 8, частина 2 статті 20 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"