Надання пояснень (заперечень) до акта перевірки

Підприємець під час перевірки має право надавати контролюючому органу в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта, складеного за результатами планової або позапланової перевірки.

Якщо підприємець не погоджується з актом, складеним за результатом перевірки, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження підприємця щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта контролюючого органу. 

Кожен акт перевірки має містити окрему форму для надання пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеної перевірки.

Під час формулювання пояснень, зауважень або заперечень необхідно вказати, яку зазначену в акті інформацію Ви вважаєте помилковою. Наведіть обгрунтування правомірності своєї позиції з посиланнями на норми законодавства та надайте у разі наявності перелік та копії документів, що підтверджують вашу позицію.

Частина 6 статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Додаток 2 до методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 342)