Можливість адміністративного та судового оскарження

Підприємець має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень контролюючих органів. Отримавши таке звернення від підприємця, відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

Зразок адміністративного позову до Суду

Органами, до яких можуть бути оскаржені результати перевірок, є:

1) Відповідний центральний орган виконавчої влади: оскарження розпорядчих документів та рішень контролюючих органів.

2) Суд: оскарження розпорядчих документів та рішень контролюючих органів, оскарження результатів експертизи (випробування) тощо.

3) Державна регуляторна служба України: можуть бути оскаржені виключно випадки порушення посадовими особами контролюючих органів процедури та строків здійснення перевірок (позиція ДРС).

4) Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при Державній регуляторній службі: розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування.

Орган ліцензування зобов’язаний виконувати розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у такому розпорядженні.

5) Рада бізнес-омбудсмена (постійно діючий консультативно-дорадчий органом Кабінету Міністрів України): прийняття та розгляд скарг від підприємців на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб.

Рада бізнес-омбудсмена не приймає обовязкових для інших органів влади рішень, а лише:

 • звертається із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування стосовно вжиття заходів щодо реалізації рекомендацій Ради;
 • подає в разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до актів законодавства з метою захисту законних інтересів підприємців від порушень з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

До основних порушень встановленого законом порядку здійснення перевірок у сфері господарської діяльності віднесено такі порушення:

 • порушення строків здійснення перевірок;
 • порушення періодичності здійснення планових перевірок;
 • проведення перевірок за відсутності підстав, установлених законом;
 • проведення планових перевірок без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом;
 • проведення позапланових перевірок без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;
 • здійснення перевірок без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;
 • порушення встановленого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядку відбору зразків продукції;
 • проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень еонтролюючого органу, встановлених законом;
 • висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення перевірки;
 • ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за її результатами.