Публікації

Всі публікації, що ми підготували для вас для допомоги в проходженні перевірок контролюючими органами

Сфери, перевірки щодо яких мають особливе регулювання

Перелік сфер, які не підпадають під дію Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" або підпадають з особливостями

За підтримки