Питання 1 / 9

Яку форму суб'єкта господарювання Ви плануєте обрати?

Фізична особа-підприємець  
Юридична особа  

Мова йде про туристичне агенстсво, як юридичну особу або фізичну особу-підприємця, що здійснює посередницьку діяльність з реалізації  туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг (ст. 5 Закону України “Про туризм”).

Довідково: на відміну від турагентств, туристичні оператори - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

У цій інструкції НЕ розглядається бізнес-складова такого проекту.