Що можна оскаржувати?

Підприємець має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень контролюючих органів. У разі надходження такого звернення від підприємця відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

Органами, до яких можуть бути оскаржені результати перевірок, є:

1) Відповідний центральний орган виконавчої влади (контролюючий орган) - оскарження розпорядчих документів та рішень контролюючих, оскарження змісту акта, складеного за результатами здійснення перевірки. 

Скарга має подаватися до органу, що здійснив перевірку, або до органу вищого рівня, якщо перевірка здійснювалася територіальним органом. Скарга, подана до контролюючого органу, не позбавляє підприємця права звернутися до суду у разі відмови в задоволенні скарги.

2) Державна регуляторна служба України - можуть бути оскаржені виключно випадки порушення посадовими особами контролюючих органів процедури та строків здійснення контролю (позиція ДРС).

3) Суд - підприємець може звернутися до суду за захистом своїх порушених прав:

-   з метою оскарження розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих контролюючими органами;

-   з метою оскарження санкцій, застосованих до підприємця; 

-   з метою оскарження рішень контролюючих органів;

-   у разі незгоди з результатами експертизи (випробування);

-   з метою оскарження рішень про зупинення дії ліцензії повністю або частково, інших рішень органу ліцензування;

-   щодо відшкодування шкоди, завданій підприємцю незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу;

-   з метою оскарження інших дій або бездіяльності посадових осіб контролюючого органу.

Процедура оскарження до суду є більш довготривалою то затратною (судовий збір, послуги адвоката тощо), ніж процедура оскарження до контролюючого органу в адміністративному порядку. Тому можна рекомендувати спочатку звертатися із скаргою в орган, що здійснив перевірку, а вже потім у разі негативного розгляду скарги органом контролю – подавати позов до суду

4) Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при Державній регуляторній службі - розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування. Орган ліцензування зобов’язаний виконувати розпорядження Державногї регуляторної служби про розгляд скарги у строк, встановлений у такому розпорядженні.

5) Рада бізнес-омбудсмена (постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України) - прийняття та розгляд скарг від підприємців на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб https://boi.org.ua/complainttop/. Раді бізнес-омбудсмена приймає скарги лише у разі, якщо питання попередньо вже було оскаржене до відповідного контролюючого органу і скарга не була задоволена. Рада бізнес-омбудсмена не приймає обовязкових для інших органів влади рішень, а лише:

- звертається із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування стосовно вжиття заходів щодо реалізації рекомендацій Ради;
- подає в разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до актів законодавства з метою захисту законних інтересів суб’єктів підприємництва від порушень з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Для ефективного оскарження - скористайтеся нашим генератором скарг та звернень у особистому кабінеті.