Рекомендації

Перелік рекомендацій юристів щодо підготовки, процесу проведення та оскарження перевірки.

Право вимагати припинення перевірки

Підприємець під час здійснення перевірки має право вимагати її припинення здійснення у разі...

Можливість підприємців залучати третіх осіб (адвокатів, аудиторів) в ході здійснення перевірок

Треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші), які залучаються підприємцями в ході здійснення перевірок

Надання пояснень (заперечень) до акта перевірки

Підприємець під час здійснення перевірки має право надавати контролюючому органу в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта, складеного за результатами планової або позапланової перевірки

Право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки

Підприємці мають право фіксувати процес планової чи позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Можливіть подання звернення про участь уповноважених представників Державної регуляторної служби у перевірці

Державна регуляторна служба може брати участь у перевірках з метою виявлення та попередження порушень вимог законодавства під час їх здійснення контролюючими органами та може вживати передбачених законом заходів реагування за фактами виявлення таких порушень.

test

qw

За підтримки