Причини недопуску до перевірки чи її припинення

Підприємець має право не допускати представників контролюючого органу до здійснення перевірки, якщо:

1) перевірка здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;

2) представник контролюючого органу не пред'явив/не надав документи, передбачені Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону. До таких документів належать: 

  • посвідчення (направлення) на проведення перевірки, яке підписується керівником контролюючого органу (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові і засвідчується печаткою. Посвідчення має бути оформлене на підставі наказу (рішення, розпорядження), виданого контролюючим органом для здійснення планової або позапланової перевірки;
  • службове посвідчення, що засвідчує посадову особу контролюючого органу;
  • письмове повідомлення підприємця про проведення планової перевірки не пізніш як за 10 днів до дня здійснення (лише для планових перевірок);
  • копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки (лише для позапланових перевірок);

3) посадова особа контролюючого органу не внесла запис про перевірку до журналу реєстраціїперевірок (якщо такий журнал ведеться на підприємстві);

4) тривалість перевірки або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену Законом:

  • строк здійснення планової перевірки: не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 5 робочих днів. При цьому сумарна тривалість усіх планових перевірок заходів, що здійснюються протягом календарного року щодо підприємства (комплексної планової перевірки), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів;
  • строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів;

5) контролюючий орган дійснює повторну позапланову перевірку за тим самим фактом, що був підставою для вже проведеної позапланової перевірки (лише для позапланових перевірок);

6) контролюючим органом не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

 

Підприємець під час перевірки має право вимагати припинення здійснення перевірки у разі:

  • перевищення представником контролюючого органу визначеного цим Законом максимального строку здійснення перевірки;
  • використання представниками в контролюючого органу неуніфікованих форм актів;
  • з’ясування представниками контролюючого органу під час перевірки інших питань, ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення.

Варто зауважити, що підприємець повинен мати переконливі докази для підтвердження того, що перевірка проводиться із недотриманням чинного законодавства, щоб уникнути звинувачень у незаконному перешкоджанню здійсненню перевірок

Особливості недопуску до здійснення перевірки в інших сферах:

При інспекційному відвідуванні Держпраці з питань виявлення неоформлених трудових відносин причинами для недопуску є тільки (1) відсутність службового посвідчення та (2) оприлюденої на веб-сайті Держпраці уніфікованої форми акта.