Документ, що фіксує правопорушення

Приклад типового документа:

 

Перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю):

Найменування типового документа

Сфера державного нагляду (контролю)

Реквізити нормативно-правового акта, яким затверджений типовий документ

Посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджений типовий документ

Форма постанови по справі про адміністративне правопорушення

Законодавство про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017  № 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17

Форма протоколу про адміністративне правопорушення

Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих та будівельних робіт

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма постанови по справі про адміністративне правопорушення

Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих та будівельних робіт

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих та будівельних робіт

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Протокол про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення якості лікарських засобів

Дотримання суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.10.2001 № 428 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-02

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення якості лікарських засобів

Дотримання суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.10.2001 № 428 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-02

Протокол про адміністративне правопорушення

Ядерна та радіаційна безпека

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 02.11.2004 N 170 "Про затвердження Типової програми інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170578-04

Протокол про правопорушення у галузі цивільної авіації

Цивільна авіація

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011  № 637 "Про затвердження Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-12

Протокол про адміністративне правопорушення 

Цивільна авіація

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011  № 637 "Про затвердження Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-12

Постанова по справі про адміністративне правопорушення

Цивільна авіація

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011  № 637 "Про затвердження Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-12

Форма протоколу про адміністративне правопорушення

Законодавство про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017  № 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17

Протокол про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми

Безпечність та окремі показники якості харчових продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.01.2018 № 29 "Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0186-18

Форма протоколу про адміністративне правопорушення

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)

Наказ Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма постанови по справі про адміністративне правопорушення

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)

Наказ Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)

Наказ Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12