Уніфікована форма акта або інші форми акта

Приклад типового документа:

 

Перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю):

Найменування типового документа

Сфера державного нагляду (контролю)

Реквізити нормативно-правового акта, яким затверджений типовий документ

Посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджений типовий документ

Уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

 

Включає в себе:

- форму, за якою визначається перелік питань для здійснення заходу державного нагляду (контролю);

- форму переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);

- форму опису виявлених порушень вимог законодавства;

- форму переліку питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);

- форму надання пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта;

- форму надання оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю).

Усі

Постанова КМУ від 10.05.2018 № 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF

Форма акта за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

Законодавство про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017  № 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17

Форма акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю

Законодавство про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від

18.08.2017 № 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17

Форма акта інспекційного обстеження

Ядерна та радіаційна безпека

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2003 N 141 "Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0141578-03

Акт інспекційного обстеження

Ядерна та радіаційна безпека

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 02.11.2004 N 170 "Про затвердження Типової програми інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170578-04

Акт про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів

Цивільна авіація

Наказ Державіаслужби  від 25.11.2005 N 895 "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1503-05