Зразок позовної заяви щодо оскарження рішення контролюючого органу

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (пункт 56.1 статті 56 Податкового кодексу). Це положення слід розуміти так, що платнику податків надається право обрати на свій розсуд відповідну форму захисту, які альтернативні між собою: звернення безпосередньо до суду гарантується незалежно від того, чи скористався платник податків перед цим адміністративним порядком оскарження. Втім, одночасне подання скарги до контролюючого органу та позовної заяви з цього ж предмету до суду не допускається.

Оскарження рішень, прийнятих контролюючими органами в межах проведення податкових перевірок, здійснюється за правилами адміністративного судочинства відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАС України).

Підприємець може обрати один або декілька способів судового захисту, що виражаються у позовних вимогах про:

  • визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;
  • визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;
  • визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії;
  • в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Позовну заяву можна подати за вибором позивача (Підприємця): до адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача (контролюючого органу, рішення/дія/бездіяльність якого оскаржується) або до адміністративного суду за місцем проживання/ місцезнаходженням позивача (Підприємця).

Для звернення із позовною заявою встановлено спеціальний строк - платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу: не пізніше закінчення 1095 дня з моменту отримання спірного рішення.

Зверніть увагу! У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, Підприємець має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження (пункт 56.19 статті 56 Податкового кодексу).

Вимоги до змісту позовної заяви встановлені у статті 160 КАС України.