Зразки документів

Зразки документів, які можуть супроводжувати заходи правового захисту суб’єктів господарювання від порушень з боку посадовців контролюючих органів.

Зразок звернення про недопуск до перевірки

Однією з можливих форм недопуску є подання звернення до контролюючого органу або його посадовим особам з відмовою у допуску до здійснення перевірки. Таке звернення про недопуск до перевірки має надаватися до початку здійснення перевірки.

Зразок звернення до ДРС про відмову від проведення комплексної перевірки

Суб'єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексної перевірки шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби України. У такому разі перевірка такого підприємства проводиться згідно з річними планами контролюючих органів

Зразок скарги до контролюючого органу

Відповідно до частини 9 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підприємець має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади щодо оскарження рішень контролюючих органів, в тому числі щодо оскарження розпорядчих документів про усунення порушень вимог законодавства.

Зразок звернення з вимогою про припинення перевірки

Законом не встановлено, у якій саме формі підприємець повинен скористатися своїм правом вимагати від представників контролюючого органу припинення перевірки. Однією з можливих форм подання вимоги про припинення є подання письмового звернення представникам контролюючого органу.

Зразок звернення про перегляд визначеного ступения ризику

У разі незгоди із присвоєним ступенем ризику підприємець може звернутися до контролюючого органу з проханням переглянути визначений для нього ступінь ризику.

Зразок повідомлення про виконання розпорядчого документа

Про належне усунення всіх порушень вимог законодавства та виконання вимог розпорядчого документа підприємець повинен проінформувати контролюючий орган шляхом надсилання письмового повідомлення.

Зразок скарги до ДРС (оскарження процедури та строків здійснення контролю)

До ДРС можна оскаржити виключно випадки порушення посадовими особами органів державного нагляду (контролю) процедури та строків здійснення контролю. Оцінка змісту акта або розпорядчого документа органу державного нагляду (контролю) про усунення порушень законодавства не може бути предметом оскарження до ДРС. Щодо оскарження змісту акта або розпорядчого документа необхідно звертатися до органу контролю, який здійснив захід державного нагляду (контролю).

Зразок адміністративного позову до Суду

Враховуючи той факт, що процедура оскарження до суду є більш довготривалою та затратною (судовий збір, послуги адвоката тощо), ніж процедура оскарження в адміністративному порядку до контролюючого органу, можна рекомендувати спочатку звертатися із скаргою в орган, що здійснив перевірку, а вже потім у разі негативного розгляду скарги органом контролю – подавати позов до суду.

Зразок Скарги до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування

Скарга повинна подаватися до набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується (крім скарги щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії, яку можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення). Скарга залишається без розгляду, якщо скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається в суді (частина 7 статті 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», далі – Закон).

За підтримки