Право не допускати посадову особу контролюючого органу до здійснення планової або позапланової перевірки

Підприємець має право не допускати посадових осіб контролюючого органу до здійснення перевірки, якщо:

1) перевірка здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;

2) посадова особа контролюючого органу не пред'явила/не надала документи, передбачені Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону.

До таких документів належать:

- посвідчення (направлення) на проведення перевірки, яке підписується керівником контролюючого органу (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові і засвідчується печаткою. Посвідчення має бути оформлене на підставі наказу (рішення, розпорядження), виданого контролюючим органом для здійснення планової або позапланової перевірки (типовий приклад посвідчення на проведення заходу ДНК за посиланням );

- службове посвідчення, що засвідчує посадову особу контролюючого органу (детальніше про службове посвідчення за посиланням);

- письмове повідомлення підприємця про проведення планового заходу не пізніш як за 10 днів до дня здійснення цього заходу (лише для планових перевірок) (типовий приклад повідомленя про проведення планового заходу ДНК за посиланням );

- копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки (лише для позапланових перевірок);

3) посадова особа контролюючого органу не внесла запис про здійснення перевірки до журналу реєстрації перевірок (за наявності такого журналу в підприємця);

4) тривалість перевірки або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену Законом (детально про тривалість проведення перевірок за посиланням):

- строк здійснення планового заходу: не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 5 робочих днів.

При цьому сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються контролюючими органами протягом календарного року щодо підприємця (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів;

- строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів;

5) контролюючий орган здійснює повторний позаплановий захід за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для вже проведеного позапланового заходу (лише для позапланових перевірок);

6) контролюючим органом не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.