Форма документу про усунення порушень

Приклад типового документа:

 

Перелік аналогічних типових документів у різних сферах державного нагляду (контролю):

 

Найменування типового документа

Сфера державного нагляду (контролю)

Реквізити нормативно-правового акта, яким затверджений типовий документ

Посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджений типовий документ

Форма розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-18

Форма припису щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.01.2019  № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19

Форма розпорядження про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Освітня діяльність, що підлягаю ліцензуванню

Наказ Міністерстваа освіти і науки України від 11.05.2019  № 636 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0557-19

Форма припису про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Освітня діяльність, що підлягаю ліцензуванню

Наказ Міністерстваа освіти і науки України від 11.05.2019  № 636 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0557-19

Форма припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.

Додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту

Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.11.2017  № 405 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форм припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1537-17

Форма припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил

Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих та будівельних робіт

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт

Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих та будівельних робіт

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма припису про усунення виявлених порушень і недоліків

Створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації

Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013 № 2541/5 "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2047-13/print1364453167274181

Припис про усунення порушень законодавства України про лікарські засоби

Дотримання суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.10.2001 № 428 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-02

Розпорядження про усунення порушень умов ліцензії

Дотримання законодавства про радіочастотний ресурс України

Рішення Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 27.12.2012  № 684 Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0175-13

Розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України

Дотримання законодавства про радіочастотний ресурс України

Рішення Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 27.12.2012  № 684 Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0175-13

Припис щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Наказ Міністерства інфраструктури України 25.01.2017  № 16 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0279-17

Розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов

Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню

Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 29.12.2016  № 706 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-17

Припис про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 листопада 2018 року № 538 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1321-18

Форма наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року № 543 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-18

Форма наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

Додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 жовтня 2018 року № 515 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1278-18

Форма припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 січня 2019 року № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0152-19

Форма припису

Ядерна та радіаційна безпека

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2003 N 141 "Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0141578-03

Форма припису

Ядерна та радіаційна безпека

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 02.11.2004 N 170 "Про затвердження Типової програми інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170578-04

Форма припису про усунення виявлених порушень

Законодавство про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017  № 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17

Форма припису про усунення порушень законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

Законодавство про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017  № 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17

Форма припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)

Наказ Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Форма припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)

Наказ Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Наказ Міністерства інфраструктури України 25.01.2017 № 16 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0279-17