Що таке державний нагляд (контроль)?

Основним Законом, який регулює проведення заходів державного нагляду (контролю), є Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – ЗУ про ДНК). 

Заходи державного нагляду (контролю) — планові та позапланові заходи: перевірки, ревізії, огляди, обстеження тощо. Надалі, для зручності, об'єднаємо ці види заходів під поняттям "перевірки".

Дія ЗУ про ДНК не поширюється на деякі сфери (наприклад, податковий, митний контроль, в галузі телебачення і радіомовлення, у сферах енергетики та комунальних послуг, деякі інші). А низка інших сфер контролю (за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов, за додержанням законодавства про працю, за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державний архітектурно-будівельний контроль та деякі інші) регулюються з урахуванням особливостей, передбачених спеціальним законодавством у цих сферах. Дізнатись про такі сфери та законодавство, яке регулює перевірки у них, можна тут

Перевірки можуть здійснювати уповноважені законом органи:

  • центральні органи виконавчої влади (наприклад, Державна служба України з надзвичайних ситуацій); 
  • їх територіальні органи (наприклад, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області);
  • державні колегіальні органи (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг); 
  • місцеві державні адміністрації (наприклад, Львівська обласна державна адміністрація),
  • органи місцевого самоврядування (наприклад, департамент архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради)

​Надалі ми називатимемо їх "контролюючі органи". Ці органи можуть діяти винятково в межах повноважень, передбачених законами. Наприклад, контролюючі органи мають право перевіряти, чи не порушили підприємці законодавство, зокрема, щодо належної якості продукції, робіт та послуг, що надають підприємці, або ж допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища від діяльності їх підприємства.

Згідно з вимогами закону уся інформація про перевірки має збиратися, накопичуватися та оприлюднюватися у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) (скорочено — ІАС ДНК). Ця система має назву Інспекційний портал, а її пілотний модуль знаходиться за посиланням https://www.inspections.gov.ua/. На порталі Ви можете знайти інформацію про контролюючі органи, сфери контролю, річні та комплексний плани перевірок Вашого підприємства, а також інформацію щодо їх результатів.

У деяких сферах контролю повноваження здійснювати перевірки можуть бути делеговані органам місцевого самоврядування. Наприклад, контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення може проводити виконавчий орган міської ради [детальніше у ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”].

Здійснення перевірок грунтується на основі принципу оцінки ризиків та доцільності. Тобто, законом не допускається встановлення для інспекторів "планів щодо пошуку порушників" чи "планів застосування стягнень за певний період".