Якими бувають перевірки?

Заходи державного нагляду (контролю) — перевірки — можуть бути 2 видів:

  • Планові (можуть бути комплексними, якщо здійснюються одночасно декількома контролюючими органами)
  • Позапланові.

Планові перевірки здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються контролюючими органами не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. 

Річні плани проведення перевірок та план проведення комплексних перевірок оприлюднюються на офіційному веб-сайті контролюючого органу та вносяться до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) — Інспекційного порталу. Саме тому про планову перевірку можна дізнатися заздалегідь, перевіривши річні плани на Інспекційному порталі (https://www.inspections.gov.ua) чи на офіційних веб-сайтах контролюючих органів.

Планові перевірки проводяться з додержанням вимог щодо:

  • періодичності: підприємства з різними ступенями ризику перевірятимуть із різною періодичністю;
  • строку здійснення пперевірки та сумарної тривалості усіх перевірок протягом року;
  • обов’язкового попереднього повідомлення підприємця про проведення перевірки (не пізніш як за 10 днів до дня перевірки);
  • визначеного переліку питань, щодо яких підприємтсво перевіряють.

Для того, щоб перевірити наявність планових перевірок щодо Вашого підприємства, скористайтеся допомогою Помічника.

Комплексна перевірка – це захід державного нагляду (контролю), що проводиться кількома контролюючими органами одночасно (фактично поєднання планових перевірок в один час).

План комплексних перевірок формується автоматично, якщо одне підприємство входить в річні плани перевірок кількох контролюючих органів.

Пам'ятайте! Від проходження комплексної перевірки можна відмовитися, надіславши звернення до Державної регуляторної служби України. У такому разі перевірки підприємства  здійснюватимуться окремо згідно з річними планами контролюючих органів.

Позапланова перевірка – це захід державного нагляду (контролю), що здійснюється тільки у разі наявності конкретних підстав, визначених законодавством.

Підприємця не повідомляють про проведення перевірки заздалегідь. На позапланові перевірки не поширюються правила щодо періодичності та максимальної сумарної тривалості протягом календарного року. Однак, строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — двох робочих днів.

Під час проведення позапланової перевірки контролюючими органами з’ясовуються лише те обмежене коло питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення перевірки. Таке коло питань обов'язково зазначається у посвідченні (направленні) на проведення перевірки.