Що таке планові перевірки?

Планові заходи державного нагляду (контролю) — перевірки — здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються контролюючим органом не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Протягом планового періоду щодо одного підприємства допускається проведення лише однієї перевірки в одній сфері державного нагляду (контролю).

Щороку контролюючі органи спільно з Державною регуляторною службою (далі — ДРС) планують перевірки у наступні терміни:

 • До 15 жовтня року, що передує плановому, контролюючі органи визначають перелік підприємств, які підлягають плановим перевіркам, та вносять відомості про такі підприємства до Інспекційного порталу (https://www.inspections.gov.ua).
 • Якщо певно підприємство на плановий період включене до планів перевірок кількох контролюючих органів одночасно, такі перевірки здійснюються комплексно — одночасно всіма такими контролюючими органами ("комплексний захід державного нагляду (контролю)") [ч.1, ст.5 ЗУ про ДНК].
 • До 15 листопада ДРС формує та затверджує план комплексних перевірок на наступний рік для всіх контролюючих органів. Після цього ДРС оприлюднює план на своєму офіційному веб-сайті та Інспекційному порталі [ч.1, ст.5 ЗУ про ДНК].
 • До 1 грудня контролюючі органи з урахуванням плану комплексних перевірок затверджують і оприлюднюють свої річні плани здійснення планових перевірок на власних офіційних веб-сайтах та Інспекційному порталі  (https://www.inspections.gov.ua). Після цього внесення змін до плану не допускається (крім випадків зміни найменування підприємства та виправлення технічних помилок [ч.1, ст.5 ЗУ про ДНК].

До 1 квітня контролюючі органи готують звіти про виконання річних планів перевірок за попередній рік та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах та Інспекційному порталі [ч.3, ст.5 ЗУ про ДНК].

Розберімося, як заповнюються стовпці таблиці:

№2. Назва Вашого підприємства.

№3. Адреса Вашого підприємства чи його підрозділів (у т.ч. юридична адреса підприємства, адреси конкретних підрозділів). За наявності у підприємства відокремлених підрозділів планові перевірки щодо нього можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу.

№4. Код ЄДРПОУ Вашого підприємства.

№5. Опис сфери питань, які буде перевіряти інспектор. Знаючи предмет перевірки, Ви можете знайти уніфіковану форму акта, за якою буде проводитися перевірка. Тобто, від вказаного у плані предмета перевірки прямо залежить, що інспектор має право перевіряти цього разу, а що — ні.

№6. Ступінь ризику — це показник, що присвоюється Вашому підприємству. Він вказує на ймовірність виникнення негативних для громадян і довкілля наслідків від ведення діяльності Вашим підприємством. Ступінь ризику буває незначним, середнім і високим. Визначений ступінь ризику впливає на частоту проведення перевірок і на перелік питань, які можуть перевірятися щодо Вашого підприємства. 

№7. Дата початку перевірки. Від неї починає відраховуватися строк перевірки.

№8. Це кількість робочих (не календарних!) днів, протягом яких може здійснюватися перевірка. Якщо інспектор запізнився на кілька днів, це означає зменшення тривалості перевірки для Вашого підприємства. Перенесення дати перевірки не допускається.

№9. Назва контролюючого органу, який буде здійснювати перевірку (заповнюється тільки для комплексних перевірок, оскільки річні плани простих перевірок складаються для кожного органу окремо, тому їх назву в таблиці зазвичай не зазначають).

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1053-17#n14

Практичні поради

 • Для того, щоб відмовитися від проведення комплексного заходу державного нагляду (контролю), підприємець повинен подати письмове звернення до Державної регуляторної служби. Зробити це можна за допомогою Генератора скарг і звернень на цьому порталі. 
 • Зверніть увагу, що звернення про відмову від комплексної перевірки можна подавати у довільній формі. Законодавство не визначає уніфікованої форми звернення, однак воно повинно включати певні відомості про Ваше підприємство [Зразок звернення за посиланням].
 • У зверненні про відмову від комплексної перевірки Ви не зобов’язані пояснювати причини такого рішення.
 • Хоч законодавчо терміни подачі такого звернення не визначені, відмовитися від комплексної перевірки можна лише до затвердження плану комплексних перевірок на наступний рік. До 15 листопада ДРС повинен затвердити такий план, оприлюднити його на своєму офіційному веб-сайті та на Інспекційному порталі. Тому радимо Вам подавати письмове звернення про відмову від комплексного заходу державного нагляду (контролю) якомога раніше — у період з 15 жовтня і хоча б за тиждень до 15 листопада. Потрібно враховувати час, необхідний для доставки, отримання, опрацювання такого звернення, та врахування  Вашої відмови у проекті плану комплексних перевірок до граничного строку його затвердження (до 15 листопада).
 • Якщо Ви подали звернення про відмову, радимо Вам самостійно перевірити, чи враховано Вашу відмову, і чи відсутнє Ваше підприємство у затвердженому і оприлюдненому плані комплексних перевірок. 
 • Важливо врахувати, що у разі Вашої відмови від комплексної перевірки здійснення перевірок щодо Вашого підприємства проводитиметься згідно з річними планами кожним контролюючим органом окремо. Тому, перш ніж подавати звернення про відмову, оберіть такий варіант проведення перевірки, який буде найбільш зручним для Вас і Вашого підприємства.
 • Якщо після здійснення перевірки трьома контролюючими органами, які максимально використали свій час на перевірку (кожен по 10 робочих днів або 5 робочих днів щодо субєктів мікро-, малого підприємництва), Вас має намір проінспектувати ще один орган контролю, Ви маєте право не допустити його інспектора до перевірки на підставі порушення встановленої законом загальної тривалості здійснення перевірок щодо Вашого підприємства протягом поточного року (не більше 30 робочих днів для усіх планових заходів протягом календарного року, не більше 15 робочих днів для суб’єктів мікро-, малого підприємництва).
 • Важливо знати: здійснення перевірок різними контролюючими органами з одного й того самого питання заборонено. Такі дії інспектора можуть бути підставою для оскарження після здійснення перевірки. Однак, важливо враховувати, що співпадіння питань повинно бути обґрунтовано доведено [ст.3 ЗУ про ДНК].

Інформацію підготовлено громадською організацією EasyBusiness для посібника для проходження перевірок за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Конкурентоспроможна економіка України».