Зразок звернення про перегляд визначеного ступения ризику

ЗВЕРНЕННЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД ВИЗНАЧЕНОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» всі підприємства, що підлягають перевіркам, належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.

Залежно від ступеня ризику контролюючим органом визначається періодичність проведення планових перевірок. 

Планові перевірки здійснюються контролюючим органом за діяльністю підприємств, віднесеною:

  • до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
  • до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
  • до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Також залежно від ступеня ризику контролюючий орган визначає перелік питань для здійснення планових перевірок (далі - перелік питань), що затверджується наказом такого органу.

Таким чином, від визначеного для підприємства ступеня ризику залежить періодичність проведення планових перевірок і ті питання, що будуть перевірятися контролюючим органом.

Для кожного контролюючого органу постановою Кабінету Міністрів України повинні бути затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження підприємницької діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок.

Підприємець може самостійно оцінити власний ступінь ризику, порахувавши суму балів за всіма критеріями, затвердженими постановою КМУ для кожної сфери перевірок. 

У разі незгоди із присвоєним ступенем ризику підприємець може звернутися до контролюючого органу з проханням переглянути визначений для нього ступінь ризику.

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до звернення про перегляд визначеного ступеня ризику

Інформація, яка має включатися до звернення

Пояснення

1

Адресат

Контролюючий орган, яким суб’єкт господарювання був віднесений до одного з трьох ступенів ризику

2

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що подає звернення

3

Сфера державного нагляду (контролю), яка перевіряється

Зазначити сферу державного нагляду (контролю), у якій підприємство було віднесено до одного з трьох ступенів ризику

4

Суть звернення

Звернення про перегляд визначеного ступеня ризику

5

Обґрунтування перегляду визначеного ступеня ризику

Навести обґрунтування перегляду присвоєного ступеня ризику з посиланням на докази, які доводять правдивість висловленої позиції.  

6

Додатки

У разі наявності – перелік та засвідчені копії документів, що підтверджують зазначену у зверненні позицію

7

Дата та підпис

Зазвичай звернення підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). У разі підпису уповноваженою особою до звернення має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи