Зразок повідомлення про виконання розпорядчого документа

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА

Підприємець зобов’язаний виконувати вимоги контролюючого органу щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства (стаття 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») (1).

Якщо розпорядчий документ, виданий за результатами перевірки, не виконано, то наслідком будуть штрафні санкції або інші заходи реагування, застосовані до підприємця.

Про належне усунення всіх порушень вимог законодавства та виконання вимог розпорядчого документа підприємець повинен проінформувати контролюючий орган шляхом надсилання письмового повідомлення.

1Це не позбавляє підприємця права оскаржувати розпорядчі документи до контролюючого органу та/або в судовому порядку.

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до Повідомлення про виконання розпорядчого документа

Інформація, яка має включатися до повідомлення

Пояснення

1

Адресат

Орган державного нагляду (контролю), посадова особа якого видала розпорядчий документ, або прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника, що видав розпорядчий документ

2

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, що звертається із повідомленням про виконання розпорядчого документа

3

Суть повідомлення

Повідомлення про виконання розпорядчого документа

4

Реквізити розпорядчого документа, що виконаний

Назва, номер, дата розпорядчого документа та прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка видала та підписала розпорядчий документ

5

Додаткова детальна інформація щодо виконання розпорядчого документа (опціонально)

Повідомлення може включати детальну інформацію щодо усунення кожного порушення, яке міститься в розпорядчому документі, із зазначенням інформації (яка може наводитися в таблиці) щодо: 

виявленого порушення;

заходу, вжитого на виконання порушення;

терміну усунення порушення згідно припису;

дати усунення;

інше

6

Додатки

У разі наявності – перелік та засвідчені копії документів, що підтверджують виконання розпорядчого документа

7

Дата та підпис

Зазвичай повідомлення підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником підприємства або уповноваженою ним особою). У разі підпису уповноваженою особою до повідомлення має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи