Що таке податковий контроль?

Суспільні відносини щодо здійснення податкового контролю не підпадають під дію Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в силу особливостей сфери, в якій такі відносини виникають. Правове регулювання податкового контролю здійснюється на рівні Податкового кодексу України (надалі – ПК України), а також низки підзаконних нормативно-правових актів.

Податковий контроль – це система заходів, що застосовуються контролюючими органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль здійснюється у такі способи:

- ведення обліку платників податків;

- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів;

- перевірки та звірки відповідно до вимог ПК України, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин;

- моніторинг контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

Таким чином, податкові перевірки є лише одним із способів здійснення податкового контролю, але саме з цим найчастіше доводиться мати справу платникам податків-суб’єктам господарювання (підприємцям).

 

Джерело: Податковий кодекс України