Що таке документальна перевірка?

Документальна перевірка – це спосіб здійснення податкового контролю, що відповідає сукупності таких ознак: 

 1. Предметом перевірки є:

 • своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПК України податків та зборів;

 • дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

 

 1. Проводиться на підставі:

 • податкових декларацій (розрахунків);

 • фінансової, статистичної та іншої звітності;

 • регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом;

 • первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

 • отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Залежно від критеріїв документальні перевірки бувають таких видів: 

 1. За місцем проведення:

 • Виїзні

 • Невиїзні 

 1. За ознакою планування:

 • Планові 

 • Позапланові

Особливим різновидом документальних перевірок є документальна невиїзна позапланова електронна перевірка (електронна перевірка).

Таким чином, податковими органами щодо підприємця можуть проводитися: документальна планова виїзна, документальна планова невиїзна, документальна позапланова виїзна, документальна позапланова невиїзна та документальна невиїзна позапланова електронна перевірки. 

 

Джерело: 

Податковий кодекс України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n828