Зразок звернення до ДРС про відмову від проведення комплексної перевірки

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДРС ПРО ВІДМОВУ ВІД ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНОВОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

За загальним правилом(), у разі якщо суб’єкт господарювання включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), то відповідні планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно, тобто одночасно всіма органами державного нагляду (контролю).

Втім, суб'єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби України. У такому разі перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).

Щоб довідатися інформацію щодо включення суб’єкта господарювання до комплексного плану, необхідно перевірити проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю). Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю) після 15 жовтня року, що передує плановому, та затверджується Державною регуляторною службою України до 15 листопада року, що передує плановому.

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до звернення про відмову від проведення комплексної перевірки

Інформація, яка має включатися до звернення

Пояснення

1

Адресат

Звернення про відмову від проведення комплексної перевірки подається Державній регуляторній службі України

2

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що звертається із зверненням.

3

Суть звернення

    Повідомлення про відмову від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

4

Дата та підпис

Зазвичай звернення підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). У разі підпису уповноваженою особою до звернення має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи.