Що таке уніфікована форма акта?

Законом встановлено, що при здійсненні перевірок посадові особи контролюючого органу (далі - інспектори) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів з переліком питань для перевірки [ч.15, ст.4 ЗУ про ДНК].

Уніфікована форма акта перевірки розробляється контролюючим органом та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті протягом 5 робочих днів з дня її затвердження.

Виключно в межах переліку питань контролюючий орган залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здійснюватися перевірка, та зазначає їх у направленні на перевірку.

Якщо контролюючий орган не затвердив і не оприлюднив на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта із переліком питань для планової перевірки залежно від ступеня ризику, то підприємець має право не допускати інспекторів такого органу до проведення перевірки [ст.10 ЗУ про ДНК].

Згідно зі статтею 10 ЗУ про ДНК підприємець має право оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії контролюючих органів та інспекторів.

Практичні поради

 • Важливо пам’ятати, що уніфікована форма акта і перелік питань для здійснення перевірки залежно від ступеня ризику – це важливі процедурні інструменти, які змушують кожного інспектора діяти у чіткій відповідності до цілей і предмету перевірки (а не на власний розсуд) і не втручатися у Вашу діяльність при проведенні перевірки. Водночас, контролюючи їх дотримання, Ви зможете відстежувати процес перевірки і своєчасно виявляти і фіксувати будь-які неправомірні дії інспекторів.
 • Рекомендується роздрукувати перелік питань, поданих в уніфікованій формі акта, аби підготуватися до перевірки та краще стежити за ходом її здійснення в майбутньому.
 • Складіть список усіх контролюючих органів, які, відповідно до оприлюднених планів збираються Вас перевіряти (кожен окремо або комплексно), й уважно відстежте і перевірте, чи затвердив і оприлюднив кожен із цих контролюючих органів на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта, в якій передбачається перелік питань для планової перевірки залежно від ступеня ризику. Якщо виявиться, що якийсь контролюючий орган не зробив цього, Ви можете подати до такого контролюючого органу письмове звернення про те, що Ви маєте законне право не допустити інспекторів цього органу до проведення перевірки, якщо уніфікована форма акта буде не опублікована станом на початок проведення перевірки.
 • Законодавство не передбачає окремого порядку і строків подання такого звернення. Для того, щоб уникнути звинувачень у неправомірному перешкоджанню перевірці, Звернення про недопуск до здійснення заходу державного нагляду (контролю) доцільно подавати виключно в день самої перевірки, адже тільки тоді Ви зможете бути впевненими в тому, що контролюючий орган не опублікував форму акта до початку перервіки на Вашому підприємстві. Зразок звернення за посиланням

Уніфікована форма акта – це документ, який повинні використовувати інспектори контролюючих органів при проведенні перевірок. Форма акта включає список питань, які можуть перевірятися під час перевірок.

З чого складається уніфікована форма акта:

 1. Титульний аркуш
 2. Перелік питань, які можуть перевірятися
 3. Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
 4. Опис виявлених порушень законодавства
 5. Перелік питань для підприємця щодо контролю за діями інспектора
 6. Пояснення, зауваження або заперечення щодо заходу державного нагляду (контролю) (вказує підприємець за наявності)
 7. Оцінки рівня професійності та доброчесності інспектора (виставляється підприємцем)
 8. Місця для підписів підприємця, інспектора і третіх осіб (за наявності)

 1. Порядковий номер запитання
 2. Конкретні однозначні запитання щодо дотримання вимог законодавства. Часто для того, щоб зрозуміти дані вимоги, необхідно ознайомитися з конкретним пунктом законодавчого акта, на який посилається дана вимога
 3. Ступінь ризику Вашого підприємства. Кожне питання відноситься до конкретного ступеня ризику (може відноситися як до одного так і до усіх разом). Інспектор не має права перевіряти питання, які не відповідають ступеню ризику Вашого підприємства
 4. Заповнюється підприємцем у добровільному порядку від 1 до 4 балів, де 4 бали позначають вимогу, дотримання якої є складним для підприємця (має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження), а 1 бал – вимога, що має мале навантаження
 5. Відповідь на питання зі стовпця 2. Якщо питання не розглядалося (наприклад, якщо питання не стосується діяльності суб’єкта господарювання), то інспектором позначається варіант «Не розглядалося»
 6. Посилання на конкретний пункт конкретного законодавчого акта, де вказані деталі щодо питання, яке перевіряється

Інформацію підготовлено громадською організацією EasyBusiness для посібника для проходження перевірок за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Конкурентоспроможна економіка України».