Що таке повідомлення про проведення перевірки?

Контролюючий орган надсилає підприємцю повідомлення про перевірку не пізніше, як за 10 днів до її проведення (рекомендованим листом, за допомогою електронного зв’язку або особисто під розписку керівника чи уповноваженої особи).

Підприємець має право не допускати посадову особу контролюючого органу до здійснення планового заходу, якщо повідомлення про здійснення перевірки отримане не було.

Повідомлення повинно містити [ч.4, ст.5 ЗУ про ДНК]: 

  1. дату початку та дату закінчення здійснення перевірки;
  2. найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;
  3. найменування контролюючого органу.